ბავშვთა უფლებათა შესახებ კოდექსში, საქართველოს პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, მოცემულ გვერდზე წვდომისათვის შეავსეთ ყველა ველი სწორად.


შეავსეთ ყველა ველი!
სახელი
სქესი კაცი ქალი
ქვეყანა
ასაკი
სრულწლოვანება