საიტის განთავსების წესები - WWW.SAITEBI.NET -ზე
   1.  უნდა ჰყავდეს დღეში არანაკლებ 10 000 უნიკალური მომხმარებელი.

   2.  10 000-ზე ნაკლებ უნიკალური მომხმარებლიან საიტების დამატებისას, საჭიროა ჩვენი ბანერი განთავსებულ იქნეს მთავარ გვერდზე.

   3.  მიუხედავად ჩვენი ბანერის განთავსებისას, არ დაემატება საიტი, რომელთა უნიკალური მომხმარებლების რაოდენობა დღეში 1000-ზე ნაკლებია. 1000-ზე ნაკლებ მომხმარებლიან საიტების დამატება ფასიანია, 5 თვე 50 ლარი.

   4.  არ უნდა ჰქონდეს popup რეკლამა განთავსებული.

   5.  არ უნდა იყენებდეს bodyclick-ს.

   6.  არ დაემატება ucoz საიტები, ასევე არ ვამატებთ ქვედომენებს და უფასო დომენებს.

   7.  ფილმების და კომერციული საიტების დამატება ფასიანია, 5 თვე 50 ლარი.

   8.  საიტები, რომლებიც წესების დარღვევის გამო წაიშალნენ ჩვენი კატალოგიდან, ხელმეორედ დამატებისას, დაემატებიან ჩვენი ბანერის განთავსებიდან 15 დღის შემდეგ.

   9.  კატალოგში არ განთავსდება ისეთი საიტი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.

საიტის დამატება